Samtalsterapeut - Aktuell information om Samtalsterapeut
Behov av att besöka en samtalsterapeut

Anledning till att besöka samtalsterapeut

Det kan finnas många anledningar till att en människa under en tid av sitt liv känner behov att prata med en samtalsterapeut. I bland är det något uppenbart som har hänt i livet som göra att vi behöver ha samtalsterapi men det förekommer också stunder då vi känner oss ner eller vill hitta tillbaka till oss själva.

Under en period i livet kan det stora problemet v ara att hitta mål och mening med livet och detta kan en skicklig och utbildad samtalsterapeut ofta hjälpa till med att hitta.Orsaker till att ha terapisamtal med en samtalterapeut

Nedan hittar du en lista på olika orsaker som kan föranleda behov av samtalsterapi hos en certifierad samtalsterapeut, så kallan psykoterapeut

Behov av samtalsterapeut
 • Nära anhörig har avlidit
 • Utbrändhet
 • Egen sjukdom eller anhörig drabbats av sjukdom
 • Relationsproblem
 • Rädsla eller fobier för något
 • Allmän nedstämdhet
 • Dåligt självförtroende
 • Ensamhet
 • Skuldkänsla
 • Konflikträdsla
 • Sorg
 • Ångest
 • Mobbad eller mobbare
 • Problem med gränssättning
 • Syn på sex eller relationer
 • Ekonomisk nedstämdhet efter obetalda räkningar, blancolån eller SMS-lån.

Orsakerna till att man behöver samtala med en samtalsterapeut kan vara många men behandlingsmetoderna och kvalitén på samtalsterapin kan variera, framförallt om du besöker icke legitimerade samtalsterapeuter.