Samtalsterapeut - Aktuell information om Samtalsterapeut


Samtalsterapeut - Klientcentrerat

Klientcentrerat och mer om Samtalsterapeuter i Åkers Styckebruk

I Åkers Styckebruk finns endast en samtalsterapeut nämligen Klientcentrerat. Eftersom inriktningen på samtalsterapin och kostnaden för ett samtal hos terapeuten kan variera mellan de olika samtalsterapeuterna bör du kontrollera med flera terapeuter i närheten av Åkers Styckebruk och i Södermanland.

Då priset på samtalsterapi nästan alltid är lägre på mindre orter så bör du jämföra priset hos samtalsterapeuter från en mindre ort liknande Åkers Styckebruk. Eftersom det inte finns så många fler samtalsterapeuter på samma ort som Klientcentrerat så kan det vara intressant att ta kontakt med någon mer samtalsterapeut på annan ort men du alltid höra efter med Klientcentrerat först eftersom de är bra på terapi.
Enklast kommer du i kontakt med en samtalsterapeut som Klientcentrerat enligt nedan:


Klientcentrerat

Sandlycke Fredriksborg 11

647 95 Åkers Styckebruk

08-559 255 52