Samtalsterapeut - Aktuell information om Samtalsterapeut
Samtalsterapeut

Samtalsterapeut

Samtalsterapeut arbetar med att hjälpa, bygga upp eller behandla sina patienter med hjälp av samtalsterapi. Samtalsterapeuten använder dialogen som verktyg för att stötta en person att kunna förstå och analysera varför olika förhållanden råder och många gånger märker och känner patienten skillnad redan efter att par terapisamtal med en skicklig terapeut.

Det finns många olika typer av samtalsterapeuter samt former och modeller för att genomföra samtalsterapier. Även orsakerna till att söka en samtalsterapeut kan variera och det finns inte en kokbok för att en viss terapi fungerar alltid för en viss typ av psykisk åkomma.

Många samtalsterapeuter är egna företagare och likt privatläkare så driver de sin verksamhet i mindre skala och väldigt effektivt.Legitimerade samtalsterapeuter

Samtalsterapeuter

Det finns många varianter på samtalsterapi men det är bara psykoterapeuter som har en legitimation. Psykoterapi är en vetenskap vilket innebär att den bygger på dokumenterad forskning och beprövad erfarenhet. Går du till en legitimerad psykoterapeut vet du att han/hon/hen arbetar professionellt, har tystnadsplikt och yrkesansvar.

Det är endast socialstyrelsen får utfärda legitimationer av psykoterapeuter. Det finns många andra typer av terapeuter och personer som kallar sig samtalsterapeuter utan att egentligen vara legitimerade utan den kan benämna sig som:

  • Certifierad samtalsterapeut
  • Ackrediterad terapeut
  • Licensierad samtalsterapeut
  • Diplomerad terapeut inom samtalsterapi
  • Auktoriserade samtalsterapeuter

Det är endast legitimerade psykoterapeuter, samtalsterapeut, som får anställas av kommuner eller landsting som psykoterapeuter inom hälso- och sjukvården.